Werkwijze van de BWC

De BWC is er voor u om het botenvervoer van en naar wedstrijden zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat iedereen van de werkwijze van de BWC op de hoogte is en zich hier aan houdt. In dit document vindt u de belangrijkste zaken met betrekking tot het botenvervoer.

Contactpersoon

Per vereniging is er één contactpersoon (bij hoge uitzondering twee). Deze persoon geeft voor de wedstrijd tijdig de boten die getransporteerd moeten worden door aan de Algemeen Directeur (AD). Tijdens ritten kunnen de chauffeurs contact opnemen met de contactpersoon om bijvoorbeeld gewijzigde aankomsttijden door te geven. De contactpersoon zorgt ervoor dat vervolgens de mensen ter plaatse op de hoogte zijn van deze wijziging. Het is dus van groot belang dat de contactpersoon tijdens de ritten bereikbaar is. Ook andere communicatie vindt plaats via de contactpersoon. Zorg ervoor dat de Algemeen Directeur altijd op de hoogte is van naam, e-mail adres en telefoonnummer van deze persoon.

Chauffeurs

Houd er rekening mee dat alle chauffeurs van de BWC vrijwilligers zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van uw boten. De aanwijzingen van de chauffeurs dienen dus te allen tijden te worden opgevolgd. De chauffeurs zullen eventuele vertraging proberen te voorkomen, echter is dit niet altijd mogelijk. Als er toch vertraging optreedt, is het voor alle betrokken partijen vervelend, in de eerste plaats voor de chauffeur. Als er gereden wordt zijn zij bereikbaar op: 06-54344465.

De chauffeurs zijn er om de botenwagen te rijden, ze zijn dus geen op- of afladers. Ze zullen dan ook niet helpen met het op- en afladen van uw boten.

Boten opgeven voor transport

Boten die getransporteerd moeten worden voor een wedstrijd in het weekend, dienen altijd de voorafgaande vrijdag voor 20.00u te worden opgegeven. Boten voor wedstrijden die doordeweeks plaatsvinden, moeten uiterlijk zeven dagen van tevoren doorgegeven worden. Opgave van transport dient enkel te gebeuren door de contactpersoon door te mailen naar [email protected]. Geef duidelijk aan om hoeveel boten van welk type (8, 4, B4, C4, Ov4, 2+, 2, 1x) het gaat. In geval van sprintwedstrijden ook aangeven welke boten voor de sprint en welke boten voor de ‘reguliere’ wedstrijd zijn. Mochten er voor de wedstrijd nog wijzigingen zijn, kunnen deze doorgegeven worden tot 24 uur voor het geplande transport. In geval van annulering na 24uur voor dit geplande transport zullen de transportkosten toch in rekening gebracht worden. Transportaanvragen voor trainingskampen wil de BWC graag zo ver mogelijk van tevoren doorkrijgen, dan kunnen we er rekening mee houden in onze planning.

Boten gereedmaken voor transport

  • Alle boten dienen afgeriggerd te zijn voor aankomst bij de vereniging. Sluit de luchtkasten af en bied losse roertjes apart aan.
  • Alle materialen duidelijk merken. (vereniging en, in het geval van meerdere wedstrijden, naar wedstrijd).
  • Alle riggers dienen in pakketjes van maximaal vier aan elkaar gebonden te zijn. Bind stuurboord en bakboord riggers gescheiden. Binden betekent een touw om de hoofdstangen, dollen en trekstangen. Drukstangen apart binden. Het goed binden van materiaal voorkomt beschadigingen tijdens transport.
  • Bankjes in pakketjes van vier binden met de wieltjes aan de binnenkant. Grote kratten kan de BWC niet meenemen, kleine kratten waarbij de bankjes er net in passen en zelfs boven de bovenkant van het krat uitsteken volstaan wel.
  • Stuurtouwen zo strak mogelijk langs de boot binden/tape-en
  • Als voetenboorden niet vastgeschroefd kunnen worden, deze ook apart aanbieden.

Transport heen

Na het ontvangen van de transportopgaven publiceert de Algemeen Directeur zo spoedig mogelijk rijdplanning op botenwagen.esrtheta.nl. Hierop staan de geplande aankomsttijden vermeld. Op de aankomsttijd dienen voldoende opladers klaar te staan op de afgesproken plaats. Doorgaans wordt eerst het overige materiaal ingeladen en daarna de boten. Overleg dit altijd met de aanwezige chauffeurs.

Af- en opladen bij wedstrijden

Doorgaans zijn bij de wedstrijden tegen het eind van de dag chauffeurs van de BWC aanwezig. Bij het afladen van de container dus meestal niet. De banden en stieken zijn eigendom van de BWC en wij zouden deze graag intact en zonder knopen terugkrijgen. Tijdens het afladen dient maar een kant van de banden en stieken losgemaakt te worden. Laat deze banden en stieken daarom te allen tijde in of aan de container zitten.

Tijdens de wedstrijd kan de botenwagen niet worden gebruikt als stelling. Leg dus nooit opgeriggerde boten op de container. Anders kunnen mensen die al wel klaar zijn met de wedstrijd hun boot misschien niet terugleggen op de daarvoor bestemde plaats. Dit kan een aanzienlijke vertraging van het opladen en dus ook van de aankomsttijd bij uw vereniging opleveren.

Indien er bij het opladen nog geen chauffeurs aanwezig zijn, leg dan uw boot afgeriggerd terug op de plaats waar u deze vandaan heeft gehaald. Indien er op de poot van de container een laadschema is geplakt, houd dan dit schema aan. Bind de boot op enkele plaatsen vast, zodat de boot niet weg kan waaien. Het vastmaken voor transport wordt doorgaans door de chauffeurs gecontroleerd. Leg knopen met een lus, zodat de chauffeurs deze weer gemakkelijk los kunnen maken. Materiaal dient in de daarvoor bestemde laden te worden gelegd. Riemen gaan in de voorste lade (bladen dezelfde kant op), overig materiaal zoals riggers in de achterste. Probeer altijd de spullen per vereniging aan dezelfde zijde van de container te laden, zodat bij het afladen niets vergeten wordt. Indien er materiaal is dat niet meer in de laden past, leg dit dan vlakbij de container zodat de chauffeurs het niet over het hoofd kunnen zien. Zij zullen het dan in de vrachtwagen zelf laden. Let bij het op- en afladen er op dat er niet in of op de randen van de materiaalladen gestaan wordt. Om bij de bovenste stellingen te komen, heeft elke container uitschuifbare planken die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Transport terug

Indien op de dag van de wedstrijd zelf terug gereden wordt, zal de Algemeen Directeur van te voren alleen een tijdsindicatie en een route voor het botentransport aangeven. De werkelijke vertrektijd wordt door de chauffeur bepaald. Het is raadzaam om op te nemen met de chauffeurs via nummer 06-54344465, doe dit ongeveer twee uur voor de bepaalde aankomsttijd bij uw vereniging. Als er niet op de dag zelf van de wedstrijd teruggereden wordt, zal de Algemeen Directeur wel een vaste vertrektijd doorgeven. Bij significante verandering van het aankomsttijdstip geven de chauffeurs dit door aan de contactpersoon. Op het doorgegeven tijdstip dienen voldoende afladers klaar te staan op de afgesproken plaats.

Aantal benodigde op-/afladers

Het is van groot belang dat er altijd voldoende op- dan wel afladers aanwezig zijn. Het aantal opladers dient gelijk te zijn aan het aantal roeiplaatsen van de te vervoeren boot met uitzondering van een acht. Hier zijn zes op- of afladers voldoende (de chauffeurs tellen dus niet mee). 

Offerte & betaling.

Het is uiteraard mogelijk om geheel vrijblijvend om offertes op te vragen. Wij kunnen echter alleen een offerte sturen als uw vereniging of vervoerder de Omnibus-Agreement van de KNRB hanteert.

Het botenvervoer door de BWC is vrijwilligerswerk. De kosten die in rekening worden gebracht, dienen enkel om de kosten van het transport te dekken. Denk hierbij aan diesel, afschrijving, onderhoud en opleiding van de chauffeurs. Doorgaans wordt eens per twee maanden een factuur opgemaakt en per email verstuurd naar de penningmeester van de desbetreffende vereniging. Het totaalbedrag, inclusief BTW, dient binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt naar rekening NL 98 ABNA 0571 0195 60 onder vermelding van het factuurnummer. Indien de betaling niet is voldaan na het verlopen van de betalingstermijn, behoudt de BWC het recht om de wettelijke consumentenrente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Let op: de BWC heeft een eigen bankrekening. Dit is dus een ander rekeningnummer dan dat van de E.S.R. Thêta zelf.