De BotenWagen

Het materieel waar de BWC mee rijdt heeft de afgelopen decennia verschillende vormen aangenomen, zie de foto's van vroeger en de historie. Sinds het jaar 2000 rijdt de BWC met een 12 meter lange vrachtwagen met afzetbare stellingcontainers. Zie het kopje 'Botenwagen' voor meer info.