ARB+A3K

Melanie Hendriks 27 Mei 2019 15:24

Donderdag 30 mei

Tijd Plaats Handeling
08:00        Eindhoven            Vertrek
09:00 Tilburg Opladen ARB+A3K
13:30 Bosbaan Afladen ARB
17:00 Den Bosch Opladen ARB
19:00 Beatrix Opladen ARB
20:45 Eindhoven Opladen ARB+A3K+Truck binnen

Vrijdag 31 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
09:00       Eindhoven           Vertrek
11:30 Leiden Afladen A3K
13:15 Bosbaan Bak eraf
14:30 Utrecht Bak erop
16:00 Bosbaan Bak eraf
18:30 Eindhoven Truck binnen

Zondag 2 juni

Tijd Plaats Handeling
18:30 Bosbaan Verwacht vertrek   
19:30 Utrecht Bak eraf
21:30 Bosbaan Bak erop
00:00 Eindhoven Truck binnen

Maandag 3 juni

Tijd Plaats Handeling
09:00 Eindhoven Afladen+Vertrek     
11:15 Beatrix Afladen
13:15 Den Bosch Afladen
15:15 Bosbaan Opladen ARB
18:30 Leiden Opladen A3K
22:15 Eindhoven Truck binnen

Dinsdag 4 juni

Tijd  Plaats Handeling                                  
09:00        Eindhoven            Vertrek
10:00 Tilburg Afladen ARB+A3K
11:15 Eindhoven Bak buiten+Truck binnen

Ringvaart (22 mei) +SIR (25 mei) +Spaarne Lente race (26 mei)

Melanie Hendriks 19 Mei 2019 21:43

Dinsdag 21 mei

Tijd Plaats Handeling
08:00        Eindhoven            Opladen Ringvaart+Vertrek
09:30 Breda Opladen Ringvaart
10:45 Tilburg Opladen Ringvaart (Vidar+TOR)
13:45 Utrecht Opladen Ringvaart
15:45 Leiden Afladen
18:30 Delft Bak eraf+Truck laten staan

Donderdag 23 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
08:15         Delft                        Bak erop
10:00 Utrecht Ringvaart bak eraf+Lege bak erop

Vrijdag 24 mei

Tijd Plaats Handeling
09:00       Eindhoven           Opladen SIR+Vertrek
10:15 Beatrix Opladen SIR
11:15 Tilburg Opladen SIR
14:15 Maastricht Bak eraf SIR
17:30 Utrecht Bak erop Ringvaart+Spaarne
19:15 Tilburg Afladen Ringvaart
22:15 Eindhoven Truck binnen

Zaterdag 25 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
09:00         Eindhoven              Afladen Ringvaart+Vertrek
09:45 Beatrix Opladen Spaarne
11:30 Den Bosch Opladen Spaarne
16:15 Heemstede Bak eraf
21:00 Maastricht Bak erop SIR
23:00 Beatrix Afladen SIR
23:30 Eindhoven Truck binnen

Zondag 26 mei

Tijd     Plaats Handeling                                   
14:15          Eindhoven               Bak buiten SIR+Vertrek
18:00 Heemstede Verwacht vertrek
20:45 Den Bosch Afladen Spaarne
22:30 Beatrix Afladen Spaarne
23:15 Eindhoven Truck binnen

Maandag 27 mei

Tijd Plaats Handeling
13:15         Utrecht                 Bak eraf Spaarne
15:00 Eindhoven Bak erop SIR
16:00 Tilburg Afladen SIR
17:30 Eindhoven Bak buiten SIR+Truck binnen

 


Westelijke Regatta+Euros Drienerlo Regatta

Melanie Hendriks 14 Mei 2019 23:51

Donderdag 16 mei

Tijd Plaats Handeling
13:00 Eindhoven Opladen Westelijke
15:15 Beatrix Opladen Westelijke
19:00 WAB Afladen
00:00 Eindhoven Truck binnen

Vrijdag 17 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
08:00         Eindhoven              Vertrek met lege bak
09:45 Utrecht Lege bak eraf+Bak erop Westelijke
11:45 Tilburg Opladen Westelijke
14:45 WAB Bak eraf
16:15 Utrecht Bak erop EDR
18:45 Tilburg Opladen EDR
20:00 Eindhoven Opladen EDR
23:30 Enschede Bak eraf

Zondag 19 mei

Tijd     Plaats Handeling                                   
18:00        Enschede           Verwacht vertrek
21:00 Utrecht Afladen EDR
00:00 Eindhoven Truck binnen

Maandag 20 mei

Tijd Plaats Handeling
09:00           Eindhoven               Afladen EDR+Vertrek
10:30 Tilburg Afladen EDR
12:30 WAB Lege bak eraf+Bak Viking&Vidar erop
14:30 Tilburg Afladen Westelijke
17:45 Utrecht Bak eraf
19:45 WAB Bak erop
22:15 Beatrix Afladen
00:00 Eindhoven Truck binnen

Dinsdag 21 mei

Tijd Plaats Handeling
06:30       Eindhoven         Bak buiten+Afladen Westelijke

PEiL&PEiK+Gent mei regatta+KiKarow

Melanie Hendriks 06 Mei 2019 18:17

Donderdag 9 mei

Tijd Plaats Handeling
12:00     Eindhoven Opladen PEiL+vertrek
14:45 Tilburg Opladen PEiL
16:00 Eindhoven Bak eraf
18:30 Utrecht Bak erop Gent mei regatta
21:45 Gent Bak eraf
00:45 Eindhoven Bak erop+Truck binnen

Vrijdag 10 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
07:45       Eindhoven       Vertrek
10:30 Delft Afladen
13:30 Utrecht Opladen
17:30 Delft Bak eraf+Truck laten staan

Zondag 12 mei

Tijd     Plaats Handeling                                   
18:15         Gent                 Verwacht vertrek
21:30 Utrecht Bak eraf Gent mei regatta
00:00 Eindhoven Truck binnen

Maandag 13 mei

Tijd Plaats Handeling
08:00    Eindhoven Vertrek                         
09:45 Utrecht Lege bak erop
11:30 Delft Bak erop Utrecht
13:30 Utrecht Bak eraf PEiL
15:15 Delft Bak erop
17:00 Tilburg Afladen PEiL
18:15 Eindhoven Afladen PEiL
19:30 Eindhoven Vertrek
20:45 Roermond Opladen KiKarow
22:30 Beatrix Afladen KiKarow
23:15 Eindhoven Truck binnen

Dinsdag 14 mei

Tijd Plaats Handeling
10:00   Eindhoven Bak buiten KiKarow   

ZRB + HOCT

Melanie Hendriks 30 Apr 2019 18:11

Donderdag 2 mei

Tijd Plaats Handeling
11:15    Eindhoven Opladen HOCT+Vertrek
13:15 Tilburg Opladen HOCT
16:45 Bosbaan Bak eraf HOCT
17:45 Utrecht Bak erop ZRB
18:30 Vianen Opladen ZRB
21:15 Tilburg Afladen ZRB
23:30 Eindhoven Truck binnen

Vrijdag 3 mei

Tijd  Plaats Handeling                                  
18:00          Eindhoven       Opladen ZRB+Vertrek
20:30 Beatrix Opladen ZRB
22:45 Tilburg Bak eraf ZRB
00:00 Eindhoven Truck binnen

Zaterdag 4 mei

Tijd     Plaats Handeling                                   
18:45          Bosbaan         Verwacht vertrek HOCT
21:45 Tilburg Afladen HOCT
23:30 Eindhoven Truck binnen

Zondag 5 mei

Tijd Plaats Handeling
14:30     Eindhoven Afladen HOCT              
18:30 Tilburg Verwacht vertrek ZRB
20:15 Vianen Afladen+Opladen ZRB
21:30 Utrecht Bak eraf ZRB
00:00 Eindhoven Truck binnen

Maandag 6 mei

Tijd Plaats Handeling
15:00    Eindhoven Vertrek                       
16:00 Tilburg Bak erop ZRB
17:00 Eindhoven Afladen ZRB
19:00 Eindhoven Vertrek
19:30 Beatrix Afladen
22:15 Eindhoven Truck binnen

Hollandia + Traianus Regatta

Melanie Hendriks 15 Apr 2019 21:52

Donderdag 18 april

Tijd Plaats Handeling
17:00     Eindhoven  Opladen+Vertrek       
19:30 Beatrix Opladen
20:45 Tilburg Opladen
23:30 Eindhoven Truck binnen

Vrijdag 19 april

Tijd  Plaats Handeling                                  
09:00            Eindhoven            Vertrek 
11:15       Bosbaan Bak eraf Hollandia
12:30 Utrecht Bak erop Orca&Viking
13:45 Bosbaan Afladen
16:45 Eindhoven Opladen
19:15 Nijmegen Bak eraf+Truck laten staan

Zondag 21 april

Tijd Plaats Handeling
10:00    Nijmegen Vertrek                    
11:15 Eindhoven Afladen+Vertrek
18:45 Bosbaan Verwacht vertrek
19:45 Utrecht Bak eraf
21:30 Bosbaan Bak erop
23:45 Eindhoven Truck binnen

Maandag 22 april

Tijd Plaats Handeling
10:00      Eindhoven    Vertrek
11:00 Tilburg Afladen
13:15 Beatrix Afladen
14:00 Eindhoven Bak eraf+Truck binnen